דניאל פרידמן

צילום: זיו קורן

צילום: זיו קורן

דניאל פרידמן, יליד ישראל, בנם של ויקטור ויהודית (לבית כרמי), דור שביעי (מצד אימו) בארץ, הוא פרופסור (אמריטוס) למשפטים באוניברסיטת תל-אביב וחבר האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, חבר ב- American Law Institute, חבר מלא (titular) באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, וחבר המערכת המייעצת (Consulting Board) של  ה- European Review of Contract Law.

בשנת תשנ"א-1990 זכה בפרס ישראל למשפטים.

היה חבר ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים (יו"ר השופט בייסקי), וכן כיהן במספר ועדות שמונו על ידי שרי משפטים בנושאי חקיקה, ביניהן ועדה להכנת הצעת חוק ביטוח (יו"ר השופט ויתקון), ועדה לפישוט העניינים ושיפור ההליכים בתביעות נזיקין (יו"ר השופט ברנזון), וועדה מייעצת להכנת קוד אזרחי למדינת ישראל (יו"ר השופט ברק).

היה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, היה שותף להקמת בית הספר למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למינהל והדיקן הראשון של בית ספר זה. כיהן כפרופסור-אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד, ב-Queen Mary College, אוניברסיטת לונדון, בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה ובית הספר למשפטים של אוניברסיטת פורדהם בניו-יורק.

כיהן כשר המשפטים של מדינת ישראל בשנים 2009-2007.