המשפט – מבט כללי (קצת ספקני)


המשפט – מבט כללי (קצת ספקני)

רבים רואים במערכת המשפט מנגנון אידיאלי לשמירה על הצדק והשלום, אך האמת היא שלא פעם מתברר שמדובר במערכת כוחנית, מסוכנת, שקשה לצפות את תוצאותיה. הפער בין הדימוי האידיאלי של המשפט לבין המציאות הוא עתיק יומין ובולט בימינו כאשר אידיאלים משפטיים, בהם שלטון החוק וניטרליות שיפוטית, פוגשים מערכת משפט בעלת אידיאולוגיה ואינטרסים משלה.

המשפט תופס חלק מרכזי בחיי המדינה, והמאבק סביבו השפיע בצורה דרמטית על צביונה ועל האירועים הדרמטיים שהיינו עדים להם בתקופה האחרונה.

הספר בוחן את היבטיו השונים של המשפט ומנתח את התנהגות מערכת המשפט מנקודות מבט שונות. הוא מתייחס לפער שבין המשפט בתיאוריה למשפט במציאות, ועוסק בשאלות הנוגעות לגבולות המשפט; לקשר בין המשפט לפוליטיקה, ולקשר בין משפט לתקשורת.

הספר דן במשפט במדינה דמוקרטית, שבה נחלק הכוח השלטוני בין כמה רשויות, שמספרן עולה על שלוש. הדבר מתרחש כאשר הרשות המבצעת מפוצלת ובית המשפט עוסק בחקיקה בהיקף רחב. בהקשר זה נדונים גם הכלים המשמשים לחקיקה שיפוטית והבעיות הכרוכות בכך, לרבות תופעת ה"חוקתיזציה" המאפיינת משטרים רבים בעולם ואשר קיבלה בישראל צביון מיוחד נוכח יצירת חוקה על ידי בית המשפט, ופסיקות שהציבו את בית המשפט העליון מעל לממשלה ולכנסת. כמו כן נבחן קיומן האפשרי של מערכות משפט שונות במסגרת המדינה, והיתכנותה של מערכת משפט שאינה מפעילה כוח פיזי.

משטר דמוקרטי מושתת על שמירת זכויות יסוד, שהמרכזיות בהן נדונות בספר תוך בחינת המובנים השונים של הזכות לשוויון, והניגוד בינה לזכויות אחרות. בהקשר זה מתעוררת גם שאלת ההתנגשות בין זכויות אדם אוניברסליות לזכויות של אזרחי המדינה והצורך בשמירה על הצביון הלאומי.

הספר דן גם באופיו המיוחד של המשפט הבינלאומי ובוחן את היחס בינו למשפט המדינה תוך התייחסות לשאלות הנוגעות לישראל.

בסיום הספר (בנספח) נדונו התפתחויות משפטיות שהתרחשו מהשבת השחורה (7.10.2023) ועד ינואר 2024, לאחר שהספר כולו כבר היה מוכן לדפוס. הנספח כולל בין השאר דיון בפסיקה שניתנה בינואר 2024 ואשר בה פסל בית המשפט העליון את התיקון לחוק יסוד בסוגיית הסבירות והפסיקה בעניין התיקון הנוגע לנבצרות ראש הממשלה. כן נדונו בנספח ההליכים בבית הדין הבילאומי בהאג שנקטה דרום אפריקה נגד ישראל.

הספר יצא לאור באפריל 2024.

פורסם בקטגוריה ספרים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה