קטגוריה: ראיונות

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים

מתוך האתר "דעת לימודי יהדות ורוח", גליון 293.
הדברים המובאים כאן הם בעיקרם תמצית הרצאה בכנס השנתי השביעי של לשכת עורכי הדין שהתקיים באילת ב-2008

פתח דבר

יציאת מצרים נזכרת פעמיים בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן: בדיבר הראשון, שהאל מציג בו את עצמו כמי שהוציא את עם ישראל מארץ מצרים; ובדיבר החמישי, בעניין השבת:

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (דברים ה, ו).

שמור את יום השבת לקדשו, כאשר צוך ה' אלהיך. ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה. על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת (שם יא-יד).

סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור החשוב והדרמטי ביותר בתרבות העולם המערבי, סיפור שחרורו של העבד ויציאתו לחופשי.

לקריאת ההרצאה באתר דעת

המשך קריאה ←

קטגוריות: ראיונות |
הוספת תגובה