איך להבטיח מהימנות

פורסם בקטגוריה אחרים, מאמרים בעיתונות.

"ידיעות אחרונות"
המאמר עוסק באפשרות לוותר על הבחינה הפסיכומטרית כתנאי קבלה לאוניברסיטה, ומצביע על כך שהסתמכות על ציני הבגרות הינה עדיפה. זאת בכפוף לכך שתובטח המהימנות של ציוני בחינת הבגרות.
לקריאת המאמר בטאב נפרד
[pdf http://danielfriedmann.com/wp-content/uploads/2011/06/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-20031229.pdf]

כתיבת תגובה