On the road to recovery from Israel's legal revolution

Jerusalem Post
בדרך להחלמה מהמהפכה המשפטית בישראל.
המאמר סוקר בקצרה את היסודות המרכזיים של המהפכה המשפטית, היינו סמכות ביטול חוקים של הכנסת שאינם עולים בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ביטול הדרישה בדבר זכות עמידה, ביקורת שיפוטית של החלטות שלטוניות לרבות החלטות ממשלה בנימוק של "חוסר סבירות", והרעיון ש"הכל שפיט". המאמר מביא דוגמאות להתדיינות בבג"צ בנושאי מינויים בשירות הציבורי וכן בנושאים צבאיים, שנדונו לא פעם תוך כדי לחימה. המאמר מתייחס למינויו של אשר גרוניס לנשיא בית המשפט העליון, ולכך שהביע עמדה מסויגת בדבר השימוש בעילה של "חוסר סבירות". בסיום המאמר מועלית האפשרות שאנו בדרך להחלמה מהמהפכה המשפטית.
לקריאת המאמר באתר Jerusalem Post
לקריאת המאמר בטאב נפרד
[pdf http://danielfriedmann.com/wp-content/uploads/2012/02/20120220-Jerusalem-Post-On-the-road-to-recovery-from-Israel’s-legal-revolution.pdf]

פורסם בקטגוריה מאמרים בעיתונות, משפט. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה