מאמרים מקצועיים

 1. פורמליזם וערכים – ביטחון משפטי ואקטיביזם שיפוטי המשפט 21 פברואר 2006 עמוד 2 למאמר המלא
 2. היש לישראל חוקה ומי כותב אותה? ספר לכבודו של אמנון רובינשטיין בהוצאת "משפט ועסקים". למאמר המלא
 3. לפרשנות המונח פרשנות והערות לפסק דין אפרופים, המשפט, פברואר 2002. למאמר המלא
 4. משפטו של גנימאת המשפט, פברואר 1998 עמוד 17. למאמר המלא
 5. שפיטות החלטות בעניין פרס ישראל המשפט, מאי 1999 עמוד 181. למאמר המלא
 6. שירות נשים במקצועות לחימה ושוויון בחלוקת הנטל. המשפט פברואר 1998, עמוד 27. למאמר המלא
 7. שוויון בתעסוקה והפליית החילוניים. המשפט, פברואר 1998, עמוד 39. למאמר המלא
 8. טעות הטעיה וכללים מכללא מכוח הדין. המשפט 1992, כרך 1 עמוד 161. למאמר המלא
 9. עיסוק בזוטות. המשפט 1994, כרך 2 עמוד 89. למאמר המלא
 10. שכר טרחה ראוי לעורך דין. המשפט 1994, כרך 2 עמוד 105. למאמר המלא
 11. לאחר רצח רבין. המשפט דצמבר 1995, כרך 3 עמוד 9. למאמר המלא
 12. שירות בהתנדבות בתנאי שירות חובה. המשפט דצמבר 1995, כרך 3 עמוד 43. למאמר המלא
 13. מהו עלבון ולמי מותר להיעלב. המשפט דצמבר 1995, כרך 3 עמוד 131. למאמר המלא
 14. חובת ביטוח אחריות של המעביד בשל פגיעה בעובד שנגרמה על ידי שימוש ברכב מנועי בדרך ציבורית. עיוני משפט, כרך 1.1 עמוד 47. למאמר המלא
 15. אחריות בנזיקין בשל השארת מפתחות ברכב מנועי. עיוני משפט, כרך 2.3 עמוד 878. למאמר המלא
 16. תרופות בשל הפרת חוזה. עיוני משפט, כרך 3.1 עמוד 134. למאמר המלא
 17. תורת התמורה בחקיקה הישראלית החדשה. עיוני משפט, כרך 3.1 עמוד 153. למאמר המלא
 18. הידועה בציבור בדין הישראלי. עיוני משפט, כרך 3.2 עמוד 459. למאמר המלא
 19. הערות בדבר זכויות הבעלים המקורי כלפי צד שלישי לאור החקיקה הישראלית החדשה. עיוני משפט, כרך 4.2 עמוד 245. למאמר המלא
 20. תקנת השוק והשפעתה על יחסי מוכר – קונה. עיוני משפט, כרך 5.1 עמוד 121. למאמר המלא
 21. עוד לפרשנות החקיקה הישראלית החדשה. עיוני משפט, כרך 5.3 עמוד 463. למאמר המלא
 22. תוצאות אי חוקיות בדין הישראלי לאור הוראות סעיפים 30-31 לחוק החוזים (חלק כללי) – חלק ראשון. עיוני משפט, כרך 5.3 עמוד 618. למאמר המלא
 23. תוצאות אי חוקיות בדין הישראלי לאור הוראות סעיפים 30-31 לחוק החוזים (חלק כללי) – חלק שני. עיוני משפט, כרך 6.1 עמוד 172. למאמר המלא
 24. השפעת גירושיו של המבוטח ונישואיו מחדש על זכויות מכוח פוליסה לביטוח חיים. עיוני משפט, כרך 6.2 עמוד 413. למאמר המלא
 25. סוגיות בתחום החוזים האחידים. עיוני משפט, כרך 6.3 עמוד 490. למאמר המלא
 26. שכר ראוי בגין פיגור בפינוי המושכר – מקצת שאלות פרשנות והעיקרון הכללי בעניין עשיית עושר ולא במשפט. עיוני משפט, כרך 7.1 עמוד 195. למאמר המלא
 27. בניה במקרקעי הזולת, עקרונות פרשנות ודיני עשיית עושר ולא במשפט. עיוני משפט, כרך 7.3 עמוד 711. למאמר המלא
 28. ההוראה בדבר "עצמאות החוק" ובעית הלאקונה בחקיקה הישראלית החדשה. משפטים, כרך 5.1 עמוד 91. למאמר המלא
 29. עוד הערה לענין ההוראות בדבר "עצמאות החוק" אשר בחקיקה הישראלית החדשה. משפטים, כרך 5.2 עמוד 349. למאמר המלא
 30. תחולתן של חובות מן המשפט הציבורי על רשות ציבורית הפועלת במישור הפרטי. משפטים, כרך 5.3 עמוד 598. למאמר המלא
 31. פס"ד פלילי כראיה במשפט אזרחי. הפרקליט, כרך 25.1 עמוד 92. למאמר המלא
 32. סעיף 8 לחוק המקרקעין: על הצורך בשינוי גישה. הפרקליט, כרך 33.1 עמוד 4. למאמר המלא
 33. שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדין פלילי. הפרקליט, כרך 35.2 עמוד 155. למאמר המלא
 34. דין הנוהג ברשות שלא ברשות. הפרקליט, כרך 38.2 עמוד 537. למאמר המלא

בביטאונים זרים

 1. Unjust Enrichment, Pursuance of Self-Interest, and the Limits of Free Riding; Daniel Friedmann, 36 Loyola of Los Angeles Law Review, p. 831 (2002-2003) Download
 2. The Efficient Breach Fallacy; Daniel Friedmann, The Journal of Legal Studies, Vol. 18, No. 1 (Jan., 1989), pp. 1-24 Download
 3. The Performance Interest in Contract Damages; Daniel Friedmann' The Law Quarterly Review, Vol. 111 (Oct. 1995), pp. 628-654 Download
 4. The Objective Principle and Mistake and Involuntariness in Contract and Restitutoin; Daniel Friedmann, Law Quarterly Review, Vol. 119 (Jan. 2003), pp. 68-93 Download
 5. Rights and Remedies; Daniel Friedmann, (2005), pp. 3-17 Download
 6. Restitution of Benefits Obtained Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong; Daniel Friedmann, Columbia Law Review, (1980), pp. 504-558 Download
 7. Restitution for Wrongs: The Measure of Recovery; Daniel Friedmann, Vol. 79, (2001), pp. 1879-1925, Download
 8. Does the Dead Contract Rule Restitution from its Grave?; Daniel Friedmann, Boston University Law Review, Vol. 92 (3), (2012), pp. 811-826, Download

כתיבת תגובה