שוויון בנטל

מאמר זה התפרסם בנוסח דומה בידיעות אחרונות ביום 10.7.2013
סיכומי ועדת השרים לשוויון בנטל אמנם מרגיזים את החרדים, אולם מבט אובייקטיבי בתוצאות מראה ששוויון לא הושג, אפילו לא כמעט. שוב מעודדת המדינה את לומדי התורה על חשבון כל היתר. לא שאני חולק על חשיבות לימוד התורה, כבודה במקומה מונח, אך יש גם נושאים אחרים שכדאי ללמוד כדי שנוכל לייצר את הלחם שיאפשר לימודי תורה מעמיקים.
ועדת פרי קבעה כי 1800 עילויים בתורה יקבלו פטור משירות. אני לא מכיר עילויים במתמטיקה שזכו לפטור משירות. אני גם כמעט לא מכיר מוסיקאים וספורטאים מצטיינים המקבלים שירות עם הקלות. כמה כאלה יש? עשרות בודדות. הנתונים מקצינים אם מסתכלים על האחוז באוכלוסיה. נראה שמערכת החינוך החרדית עושה עבודה מעולה – עילויים בתורה יש 25% מהמחזור, אך עילויים בספורט ומוסיקה פחות מחלקיקי האחוז.
ועדת פרי קבעה כי שאר החרדים, אלה המסתפקים בהצטיינות שאינה עילוי, יוכלו לדחות את שירותם הצבאי בשלוש שנים ולהמשיך ללמוד. כמה תלמידים שלמדו פיסיקה יכולים לדחות את שירותם עד לאחר שיסיימו את לימודיהם? בודדים. צה"ל מאפשר לכמה עשרות לסיים לימודי תואר אם כבר החלו בהם. אני מכיר עתודאים רבים שבוחרים ללמוד במסגרת הצבא, ותמורת הזכות הזו משרתים שש שנים בצה"ל נוסף על שלוש השנים בהם למדו. יש היום כ-900 עתודאים בשנה, היינו כ-2% ממחזור הגיוס. כמה חרדים יזכו בדחיית שירות לצורך לימודים? בערך 75%. מדוע לא 100%? משום שהשאר מקבלים פטור מלא.
ועדת פרי קבעה כי מסלול ישיבות ההסדר יאלץ להוסיף עוד חודש שירות בצבא! כלומר הלומדים תורה בישיבת הסדר יאלצו לשרת שנה ו-5 חודשים. במסלול הנח"ל משרתים 40 חודשים מתוכם שנתיים בשירות מלא. כמה תלמידים לומדים בישיבות ההסדר? כ-1400, כלומר 20% ממחזור של הציונות הדתית. במסלולי הנח"ל יש מאות, כלומר, אולי 1% מהמחזור. במסלול הנח"ל מוגדרת הפעילות שאינה צבאית כ"משימה לאומית". האם לימוד התורה בישיבות ההסדר הוא "משימה לאומית"? יש להניח שיותר מזה כי אחרת לא היו מפנים לשם מספר כזה של תלמידים.
כל נושא ההתייחסות המיוחדת לאוכלוסיה הדתית וללימודי התורה אינו ברור כלל. הרי לא כתוב בתורה שחייבים ללמוד דווקא בגיל 18. מדוע לא יכולים חברינו לומדי התורה, מכל הזנים, להצטרף אל השאר ולהתחיל את לימודי על בגיל 21, או בגיל 23 אם המשיכו בשירותם הצבאי? הרי כולנו דוחים את לימודנו למען השרות הצבאי. אנחנו גם נדרשים לשלם על זה מחיר לימודי, בכך שאנו מאבדים את רצף הלימודים מהתיכון ונאלצים להשקיע מאמצים כדי לחזור לעצמנו. כל זאת מעבר למחיר הכלכלי שבשרות ללא שכר, ולמחיר האישי לאותם חיילים המסכנים את חייהם.
בנוסף, דחיית השרות לגיל 21 לחרדים תדחוף אותם להינשא בגיל צעיר וללדת ילדים. כך יוכלו להמנע משרות צבאי, או לכל הפחות לקצרו במידה משמעותית. האם גם זו "משימה לאומית"?
כרגיל אצלנו, במקום לקבוע כלל פשוט וברור – כולם מתגייסים, והסמכות לשחרור בידי הצבא, מתעסקים מאות אנשים באלפי שעות של דיונים איך לנסח באופן משפטי מדופלם רשימה ארוכה של כללים ויוצאים מן הכלל לעניין הגיוס.
אין צורך מיידי להכניס כל אברך בפוטנציה לכלא. די לקבוע שמוסדות החינוך לא יוכלו להיות מתוקצבים בגין תלמידים שלא שרתו בצבא, ובמקביל לקבוע שהמדינה אינה משלמת קצבאות מכל סוג שהוא למי שלא שרת בצבא.
הרבה מבעיית השוויון ניתן לפתור באופן פשוט על ידי תשלום שכר מלא למשרתים בצבא מגיל 18. מצד אחד תעלה המוטיבציה לשרות, בהיותו מספק שכר עם דרישות רקע מינימליות. ומצד שני, תחושת העוול של המשרתים לעומת אלה שאינם משרתים תקטן. כאשר זה יקרה, גם נגלה לפתע, שהצבא מתייעל במהירות, והזילות בעבודת חלק ממשרתי החובה נעלמת.

Here is an English version of this article

This article was published in a Hebrew in Yedioth Ahronoth on July 10, 2013

The conclusions and recommendations of the Ministerial Committee (the Perry Committee) for Equalizing the Burden indeed irritates the ultra‑orthodox, but an objective look at the results shows that equality has not been achieved, not even close. Once again, the state encourages Torah students at the expense of everything else. Not that I disagree with the importance of studying the Torah, with all due respect, but there are also other topics worth studying so that we can make the bread that will enable in-depth Torah studies.

The Perry Committee determined that 1,800 Top-of-the-class Torah students would be exempted from army service. I don't know any math majors who were exempted from service. I also hardly know any outstanding musicians and athletes who receive reduced service duties. How many are there? A few dozen. The inequality is even worse if you look at the numbers as percentage of the population. It seems that the ultra‑Orthodox education system is doing an excellent job – elites in Torah make up 25% of the class, but elites in sports and music are less than fractions of a percent.

The Perry Committee determined that the rest of the ultra‑Orthodox, those who are satisfied with honors that are not an elite, could postpone their military service for three years and continue to study. How many students who studied physics can postpone their service until after they graduate? Few. The IDF allows several dozen to finish their degree studies, if they have already started them. I know many young people who choose to study as part of their army service (“Atuda”), and for this privilege serve six years in the IDF in addition to the three years they studied. Today there are about 900 “Atuda” a year, meaning about 2% of the recruitment cycle. How many Haredim will be able to “delay” their service for the purpose of studies? About 75%. Why not 100%? Because the rest get a complete exemption.

The Perry Committee determined that those who take the route “Hesder Yeshivot” will be forced to add another month of service in the army! That means those who study Torah at the Heseder Yeshiva will be forced to serve for a year and 5 months. In the “Nahal” route you serve 40 months, of which two years in full service. How many students study in the Hesder yeshiva? About 1400, that is, 20% of the population of the of religious Zionists. There are hundreds in the Nachal route, that is, maybe 1% of the total non-religious population. In the Nahal route, the non-military activity is defined as a "national mission". Is studying the Torah in the Hesder yeshivot a "national mission"? Presumably it is more than that because otherwise such a number of students would not be proposed there.

The whole issue of the special treatment of the religious population and Torah studies is not clear at all. After all, it is not written in the Torah that one must study precisely at the age of 18. Why can't our friends who study the Torah, of all varieties, join the rest and start their studies at the age of 21, or at the age of 23 if they continued their military service? After all, we all postpone our studies for the sake of military service. We are also required to pay an educational price for this, in that we lose the sequence of studies from high school and are forced to take extra efforts to get back to good form. All of this is beyond the economic cost of serving without almost no pay, and the personal cost to those soldiers who risk their lives.

In addition, postponing service until the age of 21 for the ultra-Orthodox will push them to marry at a young age and have children. This way they can avoid military service, or at least significantly shorten it. Is this also a "national mission"?

As usual with us, instead of establishing a simple and clear rule – everyone enlists, and the authority to release rests with the army, hundreds of people engage in thousands of hours of discussions on how to legally formulate a long list of rules and exceptions regarding recruitment.

There is no immediate need to put every potential Haredi recruit in jail. It is enough to state that educational institutions cannot be budgeted for students who did not serve in the army, and at the same time state that the state does not pay allowances of any kind to those who did not serve in the army.

Much of the equality problem can be solved simply by paying full wages to those who serve in the army from the age of 18. On the one hand, the motivation to serve will increase, since it provides wages with minimal background requirements. And on the other hand, the sense of injustice of the servants compared to those who do not serve will decrease. When this happens, we will also suddenly discover that the army is quickly becoming more efficient, and the insignificants of the work of some of the conscripts disappear.

פורסם בקטגוריה בלוג, גדעון פרידמן. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה