מדיניות מיסים בנדלן

מטרתה של מערכת המיסוי היא לא רק לספק הכנסות למדינה המיסוי אלא גם לשמש לממשלה כלי למימוש מדיניותה. דוגמא לכך, מהווה ה"מיסוי הירוק" על רכישת מכוניות חדשות שתפקידו לייקר את מחירן של מכוניות מזהמות ולהוזיל את מחירן של אלה שמידת הזיהום מהן הינה פחותה. דוגמא אחרת היא מיסוי סיגריות ואלכוהול. העלאת מס זה מעודדת את הפסקת השימוש בסיגריות ואלכוהול הפוגעים בצרכנים ובסביבתם ובנוסף מעמיסים על הציבור בהוצאות בריאות מוגדלות.

עם זאת, קיימים לא מעט מיסים הגורמים לתוצאות הפוכות מאלה שאליהן חותרת הממשלה. קיים חשש שזוהי בדיוק ההתפתחות שאנו עדים לה בתחום מיסוי הנדלן, תחום המחייב שורה של שינויים שיתיישרו עם חזון הרשות המבצעת.
בימים אלו מועלית ההצעה לבטל את הפטור ממס רכישה למשפחות בעלות דירה יחידה החפצים לרכוש דירה אחרת במקומה. הטענה המושמעת היא שזהו מס על משפחות בעלות אמצעים המשדרגות את ביתן. טענה זו אינה נכונה, אחוז ניכר ממשפחות אלו פשוט עוברים דירה על מנת לשנות את תנאי מגוריהם או שהדבר כרוך בהחלפת מקום עבודה. לא זו בלבד שקהל היעד של המס שגוי אלא שמס כזה מעלה באופן מידי את מחירי הדירות ובכך פוגע במדיניות החותרת להפחתת מחירי הדיור (גם אם בכך יפחית את הביקוש מצידם של אלה המבקשים להחליף את דירותיהם). כמו כן, ייפגע מהלך זה בניידות העובדים במשק ובכך יגדיל את החסמים לעבודה וזאת בניגוד למדיניות הממשלה.
הפגיעה בניידות העובדים מגיעה במשולב עם מדיניות המיסוי על השכרת דירה. מס המשולם עבור דירה שפלוני משכיר לא ניתן לקזז עם הוצאות שכירות אותן הוא משלם. דהיינו, עם ברצונך להשכיר את דירתך במקום א' על מנת שתוכל לשכור דירה ליד מקום עבודתך במקום ב' המדינה מערימה קשיים וגובה מס. במקום זאת יש למסות הכנסות משכירות דירה מן השקל הראשון (היום ניתן פטור עד לסכום של כ 4900 ש"ח). זהו עיוות עתיק שלמעשה מאפשר רווח הון לא ממוסה מרכוש ומגדיל את הביקוש לדירות. במקביל יש לאפשר קיזוז של השכרת ושכירת נכס. פעולות אלו במקביל יעלו את הכנסות המדינה, יעודדו ניוד עובדים, יקטינו את הביקוש לדירות ויגדילו את ההיצע – הכל בקנה אחד עם מדיניות הממשלה. בהקשר זה יש לציין שהשינוי המוצע בפטור במס שבח אחת לארבע שנים יינתן אך ורק לבעלי דירה יחידה הוא שינוי מבורך שקולע נכון בקהל היעד. קביעת יעד בזמן למימוש שינוי זה גם יעלה את ההיצע הדירות בטווח הקצר.
נוסף לכך רצוי היה למסות את דירות ה"רפאים". אלו דירות המוחזקות על ידי בעלים של יותר מדירה יחידה או תושבי חוץ אשר אינם משתמשים דרך קבע בדירות ואינן משכירים אותן. קהל היעד של מיסוי זה נכון יותר מאותם בעלי דירות יחידות העוברים דירה. בנוסף, הדבר עולה בקנה אחד עם רצון הרשות המבצעת להגדיל את היקף הדירות למכירה/להשכרה.

פורסם בקטגוריה בלוג, יהונתן פרידמן. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה