לא לזכות השיבה

"ידיעות אחרונות"
יש לברך על החלטתו של בית המשפט העליון שהכיר בתוקפו של חוק האזרחות ודחה את העתירות שהוגשו נגדו. ביטולו של חוק זה היה פותח את השער לזכות השיבה הפלשתינית באמצעות נישואין, ומסכן את קיומה של מדינת ישראל מעבר לסכנות הביטחוניות הרגילות הכרוכות בכניסת תושבי הגדה ורצועת עזה לתחומי הקו הירוק.
לדחיית העתירה בבג"ץ ברוב של שישה שופטים כנגד חמישה יש היבט מקרי, הנעוץ בכך, שדי בחילופי שופט אחד על מנת להפוך את תוצאה בנושא כה משמעותי. בשעתו הגשתי הצעת חוק שלפיה יוסמך בית המשפט העליון לבטל חוקים בנסיבות מסוימות, אך זאת ברוב של שני שליש מחברי ההרכב. ההצעה כללה גם הוראות בדבר אפשרות חקיקה מחדש של חוק שבוטל. דרישה לרוב של שני שליש היתה מונעת את הקושי שהתעורר במקרה הנוכחי, ואולי יתעורר בעתיד, הנעוץ בהחלטה הניתנת על חודו של קול.
לקריאת המאמר בטאב נפרד
ההצעה שהגשתי התקבלה בשעתו בממשלה, אך עקב התפטרותה של ממשלת אולמרט לא ניתן היה לקדמה בכנסת.

[pdf http://danielfriedmann.com/wp-content/uploads/2012/01/20120112-Yediot-No-to-Palestinian-Right-of-Return.pdf]

פורסם בקטגוריה הסכסוך הישראלי ערבי, מאמרים בעיתונות, משפט. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה